Kombinat Konopny S.A. - emisja akcji -

Kombinat Konopny S.A.

Zainwestuj w polskiego pioniera branży konopnej! Podbijmy razem jeden z najszybciej rosnących rynków na świecie!

4 500 000zł z 4 500 000 zł
4 500 000zł
z 4 500 000 zł
736
Inwestorzy
3 zł
Cena Akcji
1 500 000
Liczba Akcji
Kampania zakończona

O nas

Założycielem i prezesem Kombinatu Konopnego jest Maciej Kowalski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych ludzi w branży konopnej w Polsce – człowiek, który od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się tymi roślinami. Jego ideą jest połączenie innowacyjnego ośrodka badawczego z odpowiedzialnie zarządzanym przedsiębiorstwem.

Dzięki dotychczasowym działaniom oraz zastrzykowi finansowemu z pierwszej emisji akcji firma wprowadziła na rynek serię naturalnych suplementów ziołowych, suszu roślinnego oraz paździerzy czy włókien konopnych. Ostatnim wielkim sukcesem Kombinatu jest olejek CBD, który, przez przystępną cenę i wysoką jakość, szturmem podbił serca klientów.

KOMBINAT KONOPNY W LICZBACH

Źródło: Emitent

Proces zakupu akcji

Crowdfunding udziałowy pozwala na zakup akcji firmy i sprawia, że inwestując, stajesz się akcjonariuszem spółki (proporcjonalnie do ilości zakupionych akcji). Proces zakupu akcji jest bardzo prosty i składa się z kilku łatwych kroków:

Rozwój

Źródło: Emitent.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Kombinat Konopny pozyskał przeszło 9 milionów złotych  finansowania, w tym 4,2 mln złotych w ramach  zeszłorocznej emisji crowdfundingowej oraz ponad 4,9 mln złotych w ramach oferty akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej.  Dzięki pozyskanym środkom sfinansowaliśmy m.in. poniższe inwestycje:

– Budowa i wyposażenie zakładu zielarskiego, w którym powstają nasze suplementy diety. Premiera kombinatowego oleju CBD w rewolucyjnej cenie 30 zł za 500 mg naturalnego CBD nastąpiła kilka miesięcy przed prognozowaną datą.

– Budowa dwóch hal łukowych (blisko 1000 m2) oraz zakup niezbędnych elementów linii do przerobu włókna na przędzę. Obecnie urządzenia są instalowane, dostosowywane do naszych potrzeb, testowane i przygotowywane do pracy. Zgodnie z harmonogramem, efektów prac w tym obszarze spodziewamy się pod koniec 2022 roku.

– Zakup sprzętu rolniczego – nowego ciągnika, kombajnu zbożowego, specjalnie zaprojektowanej żniwiarki do kwiatostanów, profesjonalnych suszarni oraz niezliczonej liczby kosiarek, przetrząsaczy i wszelkiego rodzaju maszyn wspomagających zbiór i uprawę.

– Założenie własnego, wewnętrznego laboratorium chromatografii cieczowej, umożliwiającego stałą kontrolę jakości wytwarzanych produktów, rozwój technologii i prowadzenie prac naukowo-badawczych.

– Rozbudowa przestrzeni magazynowej i infrastruktury (m.in. budowa trafostacji, prace ziemno-drogowe, hydrauliczne etc.), przygotowanie terenu pod dalsze inwestycje.

Pozyskany od akcjonariuszy kapitał pozwolił również na rozwój działu handlowego, który składa się obecnie z czterech osób, w tym dwójki mobilnych przedstawicieli handlowych, którzy docierają w najdalsze zakątki kraju.

Ogromną i nieustającą częścią naszej pracy jest też działalność badawczo-rozwojowa (B+R). Prowadzimy eksperymenty i testy zarówno w obszarze doskonalenia i optymalizacji bieżących procesów, jak i tworzenia i rozwijania nowych produktów i metod produkcji na każdym z etapów, od agrotechniki, przez zbiory po przetwórstwo i konfekcję.

W powyższym rozliczeniu Spółka nie uwzględnia środków własnych, które poniosła na realizację celów emisji akcji serii B. W celach emisji akcji serii B Spółka przewidywała przeznaczenie 500.000,00 zł na koszty marketingowe oraz koszty reklamy. Zarząd Spółki podjął jednak decyzję o przesunięciu kwoty 240.000,00 zł na poczet rozbudowy zakładu, co uzasadnione było  wzrostem cen materiałów oraz usług niezbędnych do rozbudowy zakładu.  Kwota 500.000,0 zł przeznaczona na poczet zatrudnienia została wykorzystana na pokrycie części kosztów pracowniczych w różnych działach Spółki.

Cel emisji

Celem emisji akcji serii D jest przede wszystkim kontynuacja dynamicznego rozwoju, jaki zaprezentowaliśmy na przestrzeni ostatnich 2 lat. 

Poszerzenie portfolio naszych produktów zielarskich: 500 000 ZŁ

Już w pierwszym półroczu od zakończenia emisji planujemy znacznie poszerzyć portfolio naszych produktów zielarskich. Chcemy wprowadzić m.in. oleje CBD o wyższych stężeniach, wyroby kosmetyczne, a także produkty przeznaczone dla zwierząt. Zdywersyfikowana oferta produktowa sprawi, że zaczną trafiać do nas także osoby zainteresowane wykorzystaniem konopi innym niż w celach suplementacji. Większy wybór pozycji w sklepie oznacza także prawdopodobny  wzrost wartości koszyka zakupowego – co za tym idzie, większe możliwości  zysku dla przedsiębiorstwa.

Rozbudowa zakładu zielarskiego: 2 000 000 Zł

Rozbudowa istniejącego zakładu zielarskiego z zapleczem magazynowym będzie odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie produkcyjne wynikające z realizacji podniesionych prognoz finansowych. Ponadto zakup kolejnych maszyn pozwoli na usprawnienie i zautomatyzowanie procesów. Dzięki temu będziemy w stanie zachować atrakcyjne ceny dla najważniejszego ogniwa łańcucha zakupowego – klienta końcowego.

Zatrudnienie nowych pracowników: 500 000 ZŁ

W związku z rozbudową zakładu i rozwojem naszej marki planujemy zwiększyć zatrudnienie. Pozwoli to na zapewnienie ciągłości dostaw, zachowanie błyskawicznej obsługi klienta oraz zwiększenie potencjału w sektorze B+R. To konopni pasjonaci są siłą napędową naszej firmy – chcemy zatrudniać najlepszych i tym samym kontynuować politykę kadrową towarzyszącą Kombinatowi Konopnego od początku jego istnienia.

 Ekspansja na rynki europejskie: 500 000 ZŁ

Wprowadzenie naszych produktów na rynki zagraniczne jest kolejnym krokiem, który zamierzamy podjąć w celu zdywersyfikowania naszych przychodów. Ten etap może być też kamieniem milowym dla Kombinatu Konopnego – ekspansja oznacza możliwość  większego przepływu przychodów, a co za tym idzie – jeszcze bardziej dynamiczny wzrost. Nie bez znaczenia są też napływające do nas informacje o zapotrzebowaniu na dystrybucję naszych produktów poza granicami Polski. Dzięki nim wiemy, że nie będzie to krok „w ciemno”, a starannie zaplanowane działanie w oparciu o przeprowadzone badania rynku.

 Wzmocnienie produkcji kontraktowej: 500 000 ZŁ

Planujemy stale wzmacniać kontraktową produkcję suplementów diety. Stale rosnąca sprzedaż w kanałach internetowych sprawia, że chcemy zainwestować również w rozwój na tym polu. Planujemy przygotowanie nowej strony internetowej i umocnienie jej pozycji za pośrednictwem działalności popularyzatorskiej.

Prace badawczo-rozwojowe: 500 000 ZŁ

Planujemy szereg inwestycji, które pozwolą nam kontynuować prace B+R, szczególnie w obszarze zagospodarowania paździerzy konopnych – materiału o ogromnym, niewykorzystanym potencjale. Ponadto jednym z założeń jest też przeprowadzenie prototypowania naszych wstępnych koncepcji w zakresie konopnych cegieł dla branży budowlanej, konopnych płyt paździerzowych dla producentów mebli oraz konopnych kompozytów m.in. dla wytwórców opakowań. B+R to obszar, który jest rdzeniem i siłą napędową Kombinatu Konopnego – chcemy być pionierami na rynku konopnym w każdym możliwym jego sektorze.

Zespół

 • Maciej Kowalski

  Prezes Zarządu Spółki Kombinat Konopny S.A.

  Pionier uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych w Polsce. W latach 2014-18 założyciel i Prezes firmy HemPoland, która wyceniona została na 100 000 000 zł (źródło), rzecznik prasowy stowarzyszenia Wolne Konopie w latach 2011-2014, aktywista i popularyzator wiedzy o konopiach. Absolwent „Gospodarki i Administracji Publicznej” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, „Polityki Ekonomicznej” Universiteit Antwerpen oraz “Rolnictwa” Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Dr inż. Beata Plutowska

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Kombinat Konopny S.A.

  Współzałożycielka HemPoland, autorka technologii produkcji olejków CannabiGold, specjalista ds. analityki w Polpharmie w latach 2012-2015, pracownik naukowy Komisji Europejskiej w latach 2010-2012. Absolwentka „Biotechnologii” Politechniki Gdańskiej oraz studium doktoranckiego „Chemia Analityczna” Politechnice Gdańskiej.
 • Dr inż. Wojciech Chwiałkowski

  Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

  W latach 2013-2020 Kierownik Działu Badań i Rozwoju Elbląskiego Parku Technologicznego oraz działającego w strukturach parku akredytowanego m.in. w zakresie badania konopi Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych. Ekspert w zakresie technologii tłuszczów roślinnych. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, patentu w zakresie oczyszczania olejów roślinnych, kilkunastu dokumentacji wdrożeniowych oraz opinii/ekspertyz technicznych. Absolwent Wydziału Paliw i Energii i Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej z zakresu Zarządzania Środowiskowego – ISO 14000. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa.

 

Kombinat Konopny to obecnie blisko 30-osobowy zgrany zespół osób wyspecjalizowanych w branży konopi przemysłowych! Połowa z nich jest także akcjonariuszami spółki, więc jest to wyjątkowo zmotywowana drużyna.

Prognozy finansowe

W stosunku do prognoz przedstawionych w ubiegłym roku przewidujemy ponad 150% realizację planowanych przychodów! Pozytywna reakcja rynku na owoce naszej pracy, w połączeniu z przyspieszeniem rozwoju dzięki emisji akcji, pozwalają nam założyć na najbliższe lata nowe, jeszcze bardziej ambitne prognozy finansowe:

Źródło: Emitent. Prognozowane dane są danymi szacunkowymi i mogą nie zostać osiągnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finansowych.

Giełda

W drugim kwartale 2022 roku planujemy złożenie wniosku o dopuszczenie do notowań na rynku New Connect, co pozwoli na bardziej bezpieczne zawieranie transakcji kupna i sprzedaży akcji Kombinatu, przygotuje nas do rynku regulowanego GWP oraz uwiarygodni Spółkę w oczach inwestorów instytucjonalnych. W dniu 18 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do zarejestrowania akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie akcji oferowanych w ramach obecnej emisji razem z akcjami serii B i C. Akcje serii A, które posiada w całości Maciej Kowalski, nie będą obecnie przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu. 

W zależności od efektów prowadzonych prac B+R, w przyszłości niewykluczona jest kolejna emisja akcji na sfinansowanie nowych kierunków rozwoju i przetwórstwa konopi. W 2025 roku planowane jest wejście na główny parkiet GPW*.

*Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego zarówno w Alternatywnym Systemie Obrotu, jak i wprowadzenie i dopuszczenie na rynku regulowanym uzależnione będzie od uwarunkowań rynkowych, aktualnej sytuacji Spółki i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa i regulacji podmiotu zarządzającego tym rynkiem.

Rynek

Szerokie możliwości zastosowania konopi m.in. w medycynie, gastronomii, włókiennictwie, czy budownictwie sprawia, że uprawy tej rośliny każdego roku zyskują coraz większą popularność, a rynek konopi określany jest jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach. Według szacunków New Frontier Data wartość europejskiego rynku dóbr pochodzenia konopnego osiągnie w 2021 roku poziom 1,8 mld euro, rośnie zaś w tempie dwudziestoprocentowym (źródło).

Warto też zwrócić uwagę na rynek konopi przemysłowych ujęty globalnie: ten osiągnął wartość 4,2 mld euro w 2020 roku. Wspomagany przez wprowadzenie korzystnych regulacji prawnych, rynek ma dalej rosnąć w tempie CAGR 22,5% w latach 2021-2026, aby osiągnąć wartość 12,9 mld euro do 2026 roku. (źródło)

Optymizmem napawa także europejska liberalizacja przepisów w zakresie konopi innych niż włókniste. Luksemburg jako pierwszy kraj w Europie podjął pierwsze kroki w stronę legalizacji rekreacyjnej marihuany na własny użytek, (źródło) a wiele wskazuje na to, że nowa zawiązująca się u władzy koalicja w Niemczech także zalegalizuje obrót konopiami indyjskimi. (źródło) Są to jednoznacznie pozytywne informacje dla polskiego sektora konopnego i jego przedstawicieli – zyskają oni potężny argument do rozmów na temat liberalizacji prawa konopnego w Polsce. To z kolei z pewnością będzie się wiązało z jeszcze większą dynamiką wzrostu rynku przetwórstwa konopi.

Wybiegając nieco w przyszłość, bierzemy pod uwagę scenariusz, w którym marihuana w Polsce zostanie zalegalizowana – co więcej, jesteśmy na to przygotowani już w tym momencie. Nasze procesy produkcyjne są na tyle uniwersalne i elastyczne, że w każdej chwili możemy przystosować je do wyrobu produktów z tetrahydrokannabinolem. Dzięki temu będziemy gotowi wejść na ten nowy rynek w bardzo krótkim czasie – zaraz po ogłoszeniu nowych, korzystnych przepisów dotyczących handlu i przetwórstwa konopi w Polsce. Szybka reakcja na nowe warunki prawne zapewni także odpowiednią przewagę konkurencyjną w tym segmencie rynku.


Wróćmy jeszcze do liczb – według szacunków Polityka Insight  w 2019 r. przychody rolników z upraw konopi przemysłowych w Polsce wyniosły 36 mln zł, a z kolei wartość przychodów firm zajmujących się przetwórstwem CBD przekroczyła w 2019 r. 210 mln zł (źródło). Obszar włókienniczy natomiast znajduje się w fazie przed dynamicznym okresem wzrostu.

Źródło

Dosyć dobrze opanowaliśmy już poruszanie się w sektorze przetwórstwa CBD, ale duże nadzieje pokładamy także w obszarze włókienniczym. To właśnie on ma stanowić jeden z przyszłych filarów przynoszących znaczną część przychodów  Kombinatu Konopnego. Końcówka 2022 ma pokazać pierwsze efekty wytężonych prac nad tym segmentem. Pozostając przy konopnych tekstyliach, warto zwrócić uwagę na poczynania gigantów zza oceanu, którzy już teraz wiedzą, że znalezienie alternatywy dla coraz mniej opłacalnej i wyrządzającej szkody środowisku bawełny jest koniecznością. (źródło) Konopnym tkaninom przychylna jest także Komisja Europejska: w swoim planie działania na rzecz gospodarki obiegowej uznaje sektor włókienniczy za jeden z kamieni węgielnych w budowie bardziej ekologicznej i zrównoważonej gospodarki i zachęca zainteresowane strony do poszukiwania nowych rozwiązań w tym zakresie. My jako Kombinat Konopny widzimy niesamowitą szansę w opracowaniu wydajnej metody przerobu włókna konopnego – pozwoli nam to na bycie o 2 kroki przed konkurencją. (źródło)

Rynek olejków CBD

To właśnie pozyskiwanie CBD i jego przetwórstwo przemysłowe jest obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem rynku. Swoją popularność zawdzięcza korzystnemu wpływowi na organizm i jego wsparciu przy wielu dolegliwościach. CBD pozytywnie oddziałuje m.in. na pamięć, a także wzmacnia układ odpornościowy, łagodzi stres i działa przeciwbólowo (źródło).

W 2020 współczynnik odwiedzin sklepów oferujących produkty z olejami CBD był o 47 proc. wyższy niż w 2019. Trend rosnący utrzymywał się nieprzerwanie aż do czerwca tego roku, a jego szczyt przypadł na okres od grudnia 2020 do marca 2021, kiedy to wzrosty ruchu na odpowiednich kategoriach sklepów sięgały nawet 72 proc. (źródło)

Według raportu New Frontier Data: w 2020 r. szacunkowe roczne wydatki na CBD w UE wynoszą 9,15  mld eur, a prognozuje się, że osiągną do 2025 r. nawet 13,6 mld eur rocznej sprzedaży (źródło). 

Źródło: newfrontierdata.com

Sieć dystrybucji

Dobrze rozwinięta sieć dystrybucji to temat, do którego przywiązujemy dużą wagę. Nasi mobilni przedstawiciele handlowi przez cały rok pozyskali aż kilkuset nowych partnerów biznesowych – nasze produkty znajdziesz na półkach sklepów i aptek w ponad 450 punktach w całym kraju! Szeroka sieć dystrybucji to bardziej stabilne źródło przychodów, jednak nie jest to jedyny czynnik, na który zwracamy uwagę. Pragniemy, aby każdy mógł mieć dostęp do naszych produktów – dlatego nie omijamy małych miejscowości i robimy co w naszej mocy, aby dotrzeć z ofertą Kombinatu Konopnego w najdalsze zakamarki Polski – a wkrótce także Europy.

Dokumenty

 • Formularz zapisu na akcjePobierz
 • Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz

FAQ

Czym jest kampania crowdinvestingowa?

Crowdfunding udziałowy (inaczej finansowanie społecznościowe lub crowdinvesting), który odbywa się wyłącznie online ma na celu zdobycie finansowania określonych celów spółki prowadzącej emisję akcji, dzięki środkom zebranym w kampanii. Każda kampania ma określony budżet i czas trwania. Inwestorzy spółki otrzymują wybraną przez siebie i opłaconą liczbę akcji.

Jakie dane osobowe przygotować do dokonania zapisu na akcje spółki?

Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku osób fizycznych to:
– Imię i nazwisko
– Numer telefonu komórkowego
– Adres e-mail
– Numer pesel
– Numer dowodu osobistego
– Adres zamieszkania
– Adres do korespondencji.
Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne (firmy) to:
– Nazwa firmy
– Numer NIP
– Numer REGON
– Dane osobowe reprezentanta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, adres, adres do korespondencji.

W jaki sposób mogę dokonać zapisu na akcje spółki?

Proces zapisu na akcje składa się z następujących kroków:
Krok 1 – Kliknij “Kup akcje” na górze strony.
Krok 2 – Wybierz liczbę akcji i kliknij “Dalej”.
Krok 3 – Wypełnij formularz danych osobowych i kliknij “Zainwestuj”.
Krok 4 – Opłać akcje.
Krok 5 – Otrzymasz wiadomości e-mail, w której znajdziesz formularz zapisu na akcje. Pobierz go i podpisz profilem zaufanym za pomocą opcji numer 3. Odeślij plik XML pobrany ze strony profilu po podpisaniu dokumentu, klikając przycisk “Dodaj podpisany plik” w otrzymanej wiadomości. Poczekaj, aby otrzymać potwierdzenie weryfikacji pliku.

Kliknij i zobacz film, jak podpisać plik pdf profilem zaufanym!

Jakie są najważniejsze prawa akcjonariuszy?

Najważniejszymi prawami akcjonariuszy są m.in.:

a) Prawa korporacyjne:
– udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo głosu na Walny Zgromadzeniu,
– prawo do złożenia żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
– prawo do wytoczenia powództwa na rzecz Spółki,
– prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki);
– prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki).

b) Prawa majątkowe:
– prawo do udziału w podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji,
– prawo udziału w zysku Spółki, o podziale którego decyduje Walne Zgromadzenie (tzw. prawo do dywidendy),
– prawo poboru akcji nowych emisji (o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co może nastąpić uchwałą podjętą większością 4/5 głosów);
– prawo do rozporządzania akcją, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki, przy czym obecnie Statut Spółki nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie;
– prawo żądania dokonania wpisu do rejestru akcjonariuszy, a docelowo – na rachunki maklerskim, za pośrednictwem KDPW

Po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect uprawnienia akcjonariuszy będą realizowane zgodnie z przepisami regulującymi działalność Spółek, których akcje są notowane na tym rynku.

Czy uprawianie konopi w Polsce jest legalne?

W Polsce uprawa konopi włóknistych jest legalna. Producent chcący uprawiać konopie zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia z urzędu gminy lub miasta właściwego dla położenia plantacji. Oprócz zezwoleń na prowadzenie plantacji nasza spółka posiada także zezwolenie na prowadzenie skupu konopi włóknistych.

Czy spółka planuje wypłacać dywidendę?

Polityka dywidendowa przyjęta zostanie po planowanym debiucie giełdowym Spółki. Obecnie Spółka nie przyjęła polityki dywidendowej, więc decyzja o rekomendowaniu jej wypłaty będzie podejmowana każdorazowo z uwzględnieniem interesu Spółki i jej akcjonariuszy.

Na co zostanie przeznaczona kwota 4 500 000 zł?

– Poszerzenie portfolio naszych produktów zielarskich –  500 000 ZŁ
– Rozbudowa zakładu zielarskiego –  2 000 000 Zł
– zwiększenie zatrudnienia –  500 000 ZŁ
– Ekspansja na rynki europejskie –  500 000 ZŁ
– Wzmocnienie produkcji kontraktowej – 500 000 ZŁ
– Prace badawczo-rozwojowe – 500 000 ZŁ

W jaki sposób spółka będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?

Oprócz aktywnie prowadzonego profilu Kombinatu Konopnego na Facebooku wszyscy Inwestorzy będą również mieli dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej z możliwością bieżącego kontaktu z Prezesem Spółki. W związku z planowanym wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect, zacznie ona podlegać obowiązkom informacyjnym spółek publicznych. Od tego momentu całość komunikacji realizowana będzie z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa dotyczących informacji poufnych.

Ile akcji Kombinatu Konopnego Inwestorzy mogą objąć w ramach kampanii crowdfundingowej??

Inwestorzy mogą objąć do 1 500 000 akcji. Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objętych pojedynczym zapisem lub suma Akcji Oferowanych objętych zapisami składanymi przez jednego subskrybenta nie może przekroczyć 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji Oferowanych.

Czy poza kampanią projekt będzie poszukiwał/potrzebował dodatkowego kapitału?

Środki pozyskane z emisji wraz z dotychczasowymi inwestycjami Macieja Kowalskiego, bieżącymi przepływami pieniężnymi i niewydatkowanymi jeszcze środkami pozyskanymi z poprzednich ofert akcji są wystarczające do realizacji wszystkich opisanych celów oferty. Dokument ofertowy opisuje szczegółowo ryzyka, na jakie Spółka może być narażona w tym zakresie. Jeśli w toku dalszego rozwoju Spółki pojawią się atrakcyjne możliwości dalszej dywersyfikacji produkcji bądź pojawi się potrzeba skokowego wzrostu skali operacji, nie wykluczamy możliwości przeprowadzania dalszych emisji akcji lub pozyskania finansowania dłużnego.

Ile hektarów pól obecnie posiada spółka? Ile ha jest w posiadaniu spółki, a ile ha spółka dzierżawi? Na jaki okres czasu?

Spółka posiada podpisaną umowę na dzierżawę blisko 40-hektarowego pola położonego 1,5 km od siedziby firmy, które w zależności od potrzeb i uwarunkowań rynkowych może w przyszłości wejść w skład majątku spółki. Dzięki wypracowanym relacjom z okolicznymi rolnikami mamy również możliwość stopniowego zwiększania areału dzierżawionych upraw, jak również docelowo kontraktacji produkcji. Współpracujemy też z zaufanymi, doświadczonymi rolnikami, którzy pracując w oparciu o nasze wytyczne i wymagania produkują i dostarczają nam surowiec najwyższej jakości.

Jakie są plany na rozwój linii produktowej?

Nasza pomysłowość nie zna granic – uwielbiamy rozwijać nowe produkty, testować, eksperymentować i wymyślać! Dlatego możecie spodziewać się regularnych premier nowych produktów zarówno z obszaru włókienniczego jak i CBD.

Czy spółka planuje ekspansję zagraniczną?

Kapitał zebrany poprzez emisję akcji serii D posłuży m.in. do podjęcia kroków w celu dystrybucji naszych produktów na rynki zagraniczne. Pozwoli to na jeszcze dynamiczniejszy wzrost przedsiębiorstwa i będzie stanowić odpowiedź na spływające do nas każdym kanałem informacje o zapotrzebowaniu na ekspansję zagraniczną.

Czy akcje głównego akcjonariusza i założyciela spółki są uprzywilejowane?

Tak, akcje Macieja Kowalskiego są uprzywilejowane, co do głosu, co pozwoli na zabezpieczenie spółki przed utratą kontroli nad jej działaniami w przypadku kolejnych emisji.

Czy spółka planuje debiut giełdowy?

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) umowy o rejestrację wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz postanowiło o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Akcje oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez GPW. Akcje będą wprowadzane do obrotu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w związku z emisją akcji oferowanych oraz po spełnieniu wszelkich warunków oraz dokonaniu niezbędnych czynności przeprowadzonymi zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW oraz KDPW związanych z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. Proces wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect wymaga współpracy z Autoryzowanym Doradcą, z którym Spółka zawarła niezbędną umowę. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu w drugim kwartale 2022 roku. Należy jednak mieć na uwadze, że proces ten może ulec opóźnieniu i trwać około 6-12 miesięcy, a płynność akcji w tym okresie będzie istotnie ograniczona. Celem zapisania akcji na rachunku maklerskim Inwestora niezbędne będzie podanie w formularzu zapisu na akcje oferowane numeru rachunku maklerskiego, informacji na temat podmiotu prowadzącego rachunek maklerski Inwestora oraz ewentualnie innych danych wymaganych przez KDPW lub właściwą firmę inwestycyjną.

Pakiety

MAŁY PAKIET(od 600 zł - 200 akcji)

– 10% zniżki w sklepie online www.kombinatkonopny.pl ważna do końca 2022 roku.
– Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, tylko dla Inwestorów.

ŚREDNI PAKIET(od 6000 zł - 2000 akcji)

– 10% zniżki w sklepie online www.kombinatkonopny.pl ważna do końca 2022 roku.
– Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, tylko dla Inwestorów.
– Wycieczka na pole konopi.

DUŻY PAKIET(od 60000 zł - 20000 akcji)

– 10% zniżki w sklepie online www.kombinatkonopny.pl ważna do końca 2022 roku.
– Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, tylko dla Inwestorów.
– Wycieczka na pole konopi.
– Uczestnictwo w żniwach konopnych

Discussion